Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo
gallery/logo

Woensdagavond 30 augustus 2017. 
We treden vanavond op in Woonzorgcentrum Sint Antonius in Heusden. We zorgen dat we op tijd aanwezig zijn. Op tijd thuis weg dus! Wij zitten net in de auto en het begint te plenzen. We zien onderweg bijna geen hand voor ogen. Dus maar net op tijd om te kunnen beginnen. 
In de gezamenlijke ruimte zitten ruim 25 mensen op ons te  wachten. Het valt mij op dat er 
maar 2 mannen bij zitten. De rest allemaal vrouwen. Niets op tegen, maar iedereen zit even 
enthousiast mee te zingen. 
Uiteraard beginnen we met "Mijn mooi Den Bosch", want je afkomst moet je niet verloochenen!!

We zingen ons repertoire en ons gehoor zingt, waar mogelijk, mee! In de pauze vraag ik enkele 
dames hoe het bevalt. Ze zijn erg in hun sas. Ik vraag of ze echt alles kennen. 
"Nou, de melodie wel. En de tekst komt ook wel als jullie het zingen. Lekker om alles zo 
te horen!"
De liedjes die we zingen zijn: "Nooit op zondag", "Het kleine café aan de haven", 
"Op zoek naar geluk", "Medley Corrie Konings", "Als je gaat". Na de pauze een variatie aan 
andere liedjes die we tevoorschijn toveren! We besluiten de avond met 2 mooie liederen: 
"Nie kniezen ie zeuren" en "Ave Maria".  
Bert Frencken