Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo

18-10-2017: “DÈHEURDEVANEIGES” BEZORGT DE BEWONERS VAN SINT JANSHOF EEN PAAR AANGENAME, VOCALE UURTJES.

 

Als dirigent Léon het teken geeft om de eerste vocale en instrumentale klanken te laten horen is het in de sfeervol ingerichte recreatieruimte al gezellig druk. Vele bewoners hebben hun plaatsje al gevonden en zijn in afwachting van wat er muzikaal komen gaat.

Welnu, dat laatste laat natuurlijk niet lang op zich wachten.

De avond wordt gestart met het leuke lied “Mijn mooi Den Bosch”. Het lied spreekt de koorleden bijzonder aan, reden waarom vocaal  meteen  goed wordt ingezet. Met het hem welbekende enthousiasme kondigt Léon de liedjes aan waarna hij met flair het koor dirigeert. De liedjes wisselen elkaar in snel tempo af, en met eenzelfde tempo neemt de sfeer bij de aanwezigen verder toe. Menige dame en heer zingt gezellig met het koor mee. Wanneer Léon het lied “Kleine café aan de haven” aankondigt voegt hij daaraan toe dat het in het bijzonder voor de dames achter de bar wordt gezongen, dit als dank voor hun geweldige inzet.

Het repertoire wordt met veel enthousiasme ten gehore gebracht, dit mede ook door de geweldige muzikale ondersteuning van de accordeonisten. Er heerst zo’n gezellige sfeer in de recreatieruimte dat het maken van de nodige foto’s niet uitblijft; kennelijk willen de fotograven in een later stadium nog eens nagenieten van deze avond.

Als het eerste gedeelte van het optreden er op zit kan tijdens de pauze genoten worden van een heerlijk drankje alsmede van heerlijke bitterballen, ons aangeboden door het team van Sint Janshof. De koorleden kunnen zich even heerlijk ontspannen en links en rechts een praatje maken.

Als de tijd daar is vangt het koor aan met het tweede gedeelte van haar optreden. Ans heeft als dirigent de plaats van Léon ingenomen. Op charmante wijze weet zij met het koor eveneens  een goed muzikaal niveau te bereiken. Met een aansprekende zelfverzekerdheid begeleidt ze het koor. Hierbij wordt elk lied door Léon van een inleidend woordje voorzien waarna de koorleden er vol tegenaan gaan. Het  koor heeft er echt zin in, het hele repertoire wordt met verve gezongen, iets wat dirigent Léon zichtbaar goed doet. Vele mooie liedjes komen voorbij en even zo vaak zie je de aanwezigen gezellig meezingen, het is dan ook absoluut een geslaagde muzikale avond geworden. Als het laatste lied wordt ingezet dankt Léon alle aanwezigen hartelijk voor hun komst en spreekt de hoop uit om het volgend jaar weer een optreden in Sint Janshof te mogen verzorgen.

En een hernieuwd optreden in zo’n gezellige ambiance zal zeker ook de instemming van de koorleden hebben.

 

 

 

gallery/logo