Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo
gallery/logo

Huize Elisabeth in Vught, Woensdag 13 september 2017. 


We zijn om ongeveer 19:00 uur klaar voor ons optreden. Natuurlijk beginnen we met 
'Mijn mooi Den Bosch'. Leon verklaart dat, omdat wij uit Den Bosch komen. 
Als we iets Vughts' zouden hebben, zou dat ook als opening kunnen dienen. 


Deze opmerking 'dwong' Leon bijna om te beloven te zoeken naar een Vughts lied 
over de Vughtse toren. Iemand uit de zaal riep al: 'Ja dat bestaat!'. 
Ja, wat doe je met een belofte? Die moet je nakomen! Zeker als na afloop gezegd 
wordt: 'Tot volgend jaar! Met een Vughts lied'. 


Na deze 'belofte' kon het niet meer stuk. Bosch' lied of niet, iedereen lachte en zong 
uitbundig mee. Het meezingen ging ook wat gemakkelijker, omdat iets gezegd werd als:
'Zing maar mee, want het begint met la, la, la. Ja, dan vraag je er om!
Het gebruikelijke repertoire kwam langs. Veel bekende liederen. Zeker als gezegd wordt 
dat het liedjes zijn van bijvoorbeeld Corry Konings.
Na afloop werd gezegd: 'Tot volgend jaar met ......'. We zien wel. 
Wij hebben genoten van een aandachtig gehoor. En ons publiek heeft ook genoten. 
Ze lachten en wuifden ons uit!