Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo
gallery/logo

10-12-2018: KOOR  ‘DÈHEURDEVANEIGES’ BEZORGDE LEDEN EN GENODIGDEN VAN VERENIGING ‘DE ZONNEBLOEM’ EEN PAAR GEZELLIGE EN NOSTALGISCHE UURTJES!

 

Het optreden, waarvoor ons koor werd uitgenodigd, vond plaats in café ‘D’n Beer’ te Rosmalen. De prachtige muurschildering in de zaal droeg zeker bij aan een bijzondere ambiance. Voorafgaand aan ons optreden werd door onze geweldige ‘huisfotograaf’ Lieke eerst een foto van het koor gemaakt. Dankzij het verzoek van Léon, om met zoveel mogelijk koorleden aanwezig te zijn, bleek ‘n groot aantal aan deze oproep gehoor te hebben gegeven. Hierna gaf  onze dirigent Léon het sein om de zangmiddag met het mooie openingslied ‘Al mot ik kruipen’ aan te vangen.

De gasten van Vereniging ‘De Zonnebloem’ hadden allen hun stekje aan de sfeervol opgemaakte tafels gevonden, niets stond er deze middag meer in de weg om er een fijne zanghappening van te maken. Nou……. en een happening werd het zeker. Het werd zowel voor de gasten als wel voor de koorleden een spontane en gezellige zang- en meezing-middag. Onder de immer bezielende leiding van Léon en begeleid door onze twee prima spelende accordeonisten Frans en André werd een gevarieerd repertoire gepresenteerd.
Staande op een prachtig podium bereikte ons koor weer een goed niveau, ’n enkel klein schoonheidsfoutje daargelaten! Fijn dat ons koor een beroep kon doen op André, samen met Frans ondersteunde hij het koor weer op de oude en vertrouwde wijze. 

Tijdens de pauze werden de koorleden verrast met een heerlijke zoete- en hartige versnapering die zij zich goed lieten smaken. Ook een heerlijk drankje ontbrak tijdens de pauze niet. Nadat de koorleden van dit alles hadden genoten was het tijd voor ons tweede gedeelte van het optreden. Met het mooie lied ‘Soerabaja’ werd van start gegaan waarbij het dansje niet ontbrak. Met verve brachten Carin en Riet dit dansje en ook zij kregen na afloop van dit nummer een terecht applaus. Ook Frank Gitz verdient een oprecht applaus: op de hem bekende wijze genoot hij met volle teugen van het optreden! De dames konden dit overigens ook wel waarderen, er is immers niets zo belangrijk als onderlinge gezellige sfeer.

Gezelligheid kent geen tijd, toch vliegt deze vanmiddag voorbij. Als Léon de aanwezigen dan ook aangeeft dat het koor aan de laatste drie liedjes gaat beginnen gaan zij er allen nog eens goed voor zitten. Maar alvorens dat te doen voorzien zij zichzelf toch gauw nog van een lekker drankje want genieten wil men deze middag! Met de nodige passie worden dan deze laatste liedje gepresenteerd waarbij door enkele dames uit het koor wordt bedankt voor het prettige onthaal en het enthousiasme van de  leden en genodigden van Vereniging ‘De Zonnebloem’. Als Léon tijdens het slotlied alle aanwezigen ook nog eens bedankt volgt daarna een welgemeend en hartelijk applaus voor ons koor die aan deze absoluut gezellige middag volop heeft bijgedragen. En wie weet leidt dit ertoe dan ons koor ook het komende jaar uitgenodigd wordt voor een hernieuwd optreden! Deze middag was in elk geval een geweldige afsluiting van onze optredens dit jaar.


Peter Trum.