Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

KORENZANG, ‘N DRANKJE, SFEER EN GEZELLIGHEID ZORGDEN ER MEDE VOOR
DAT IEDEREEN OP DEZE ZONNIGE DAG IN GRAVE OPTIMAAL GENOOT.

Zondag 1 juli 2018 mocht ons koor “Dèheurdevaneiges” uit ’s-Hertogenbosch mede invulling geven aan dit 18de Smartlappenfestival. Op tijd werd met een bus uit ’s-Hertogenbosch vertrokken zodat ons koor tijdig in Grave aanwezig kon zijn. De koren werden in een heel feestelijke tent ontvangen, allen lieten zich de koffie of thee goed smaken! Onze vriendelijke begeleiders voor deze dag, Nel en Antoon, reikten ons een heerlijk lunchpakket aan. De aanwezigen onderhielden zich gezellig met elkaar waardoor de tijd als het ware ‘omvloog’.
Om 12.00 uur opende de burgemeester van Grave, de heer Lex Roolvink, officieel het Festival, met hartelijke woorden heette hij alle zangkoren welkom.
Ook de afgevaardigde van het Bestuur van het Smartlappenfestival sprak hartelijke woorden en wenste de deelnemende koren een fijne middag toe.
Nadat de aanwezige koren met veel enthousiasme het welkomstlied ten gehore hadden gebracht volgden nog enige andere liederen die met evenveel plezier werden gezongen. Hierna was het tijd voor de eerste groep koren om met hun begeleiders op weg te gaan naar de locaties van optreden. Ons eerste optreden stond voor 13.40 uur gepland maar wij gingen tijdig naar de locatie om ook van de zang van het koor dat vóór ons optrad te kunnen genieten. De locatie bleek een intiem plein. Onze koorleden namen plaats aan de tafels en genoten samen met de andere aanwezigen van het gepresenteerde repertoire. Nadat het optreden ten einde was kreeg het koor een welverdiend applaus en bereidde ons koor zich voor op het eerste optreden. Er stond een straffe wind en met name de heren waren matig te horen: het volume waaide nagenoeg letterlijk weg! Niettemin deden alle koorleden hun uiterste best om goed ‘voor de dag’ te komen. En op ’n enkel foutje na is dat ook zeker gelukt. Ook ons koor kreeg een applaus wat het in dank aanvaardde.
Na dit optreden toog ons koor op weg naar de volgende locatie waar het ruim op tijd aanwezig was. Luisterend naar de gezellige muziek die het optredend koor ten gehore bracht zochten de koorleden een plaatsje op een gezellig terras. Heerlijk genietend van een aangeboden drankje bereidden de koorleden zich voor op hun tweede optreden. Nadat het laatste lied van het aan ons voorafgaande koor had geklonken kwamen de heren van ons koor snel in actie. Met gezamenlijke inspanning werd alles in gereedheid gebracht om daarna aan ons optreden te beginnen. Het bleek een heel prettige locatie; het koor had aanmerkelijk minder last van de straffe wind en ook stond men niet in de felle zon. Nadat onze dirigent Léon de accordeonisten een teken had gegeven ging het koor los! Vol overgave werd een leuk repertoire gepresenteerd en genoten de omstanders van de leuke melodietjes. Menig gast op het terras zong dan ook gezellig mee. Het was duidelijk merkbaar: op deze locatie presteerde ons koor aanmerkelijk beter en Léon zijn gezicht straalde dan ook terecht. Wat genoten wij samen weer van een heerlijk half uurtje optreden. Blijde gezichten uitbundige gasten, fantastisch weer, wat wil je als zangkoor nog meer! Na afloop mocht ons koor dan ook een welverdiend applaus in ontvangst nemen. Nadat wij het podium vrij hadden gemaakt voor een optreden van een volgend koor togen wij op weg naar onze laatste locatie Binnenhof. Ook hier heerste een gezellige drukte. Leuk om te zien dat er ook zoveel jonge gezinnen aanwezig bleken. Met plezier namen de koorleden plaats en met een drankje erbij werd volop genoten van de zang van het optredende koor. Een heerlijke ambiance, zoveel blijde gezichten en géén wanklank! Na het laatste lied van het optredende koor betrad ons koor het podium. Vol elan werden de eerste klanken op onze derde locatie ten gehore gebracht. De sfeer zat er bij de koorleden dan ook goed in, derhalve werd op een goed niveau gepresteerd. Ook onze accordeonisten Frans en Sjef verdienen een welgemeend compliment, samen wisten zij het koor met hun muzikale inzet te stimuleren. In een vlot tempo werden de diverse liedjes gepresenteerd, zowel het publiek als wel de koorleden zelf genoten volop van het repertoire. De tijd verstreek snel, reden voor Léon, die zijn koor weer met veel elan dirigeerde, om het laatste nummer aan te kondigen. Het publiek bleek genoten te hebben van ons optreden, echter, de meneer die ter plaatse de muziek verzorgde, meende regelmatig gewag te moeten maken van het feit dat er om 17.30 uur een loterij zou plaats vinden. Dit was een storende factor op een overigens verder uitstekende locatie.
Om 17.00 uur vond de grote muzikale finale plaats met een massale samenzang. De Burgemeester toonde zich een ware promotor van het smartlappenfestival: in ’n duet zong hij het mooie lied ‘De Vlieger’, werkelijk een Burgemeester die de mooie stad Grave verdient.
Hierna konden de zangkoren heerlijk genieten van een ‘nazit’ met een lekker drankje erbij. Ook hier liet onze dirigent zich weer niet onbetuigd: samen met Sjef sleepte Léon de nodige stoelen aan om al onze koorleden gezellig bij elkaar te brengen. Daarmee toonde hij maar weer eens aan dat ons koor, naast het zingen, ook van gezelligheid onder elkaar geniet. Na het gezellige uurtje werd het tijd om ons naar de klaarstaande bus te begeven die ons weer veilig naar ’s-Hertogenbosch zou brengen.
Het Bestuur van Smartlappenfestival Grave willen wij hartelijk danken voor een geweldig geslaagd festival. Daarnaast ook dank aan Nel en Antoon voor hun vriendelijke begeleiding. Met een hartelijke groet en graag tot een volgend Festival.


Peter Trum – secretaris SLK “Dèheurdevaneiges”                            --------> Voor de foto's: klik hier