Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo
gallery/logo

EEN STRALENDE ZON EN GEZELLIGE MEEZINGLIEDJES BODEN DE BEWONERS VAN WOON- ZORGCENTRUM EEMWIJK EEN GEZELLIGE EN ONTSPANNEN MIDDAG.
Smartlappenkoor ‘Dèheurdevaneiges’ uit ’s-Hertogenbosch kon het deze middag niet beter treffen: een heerlijk voorjaarszonnetje en een goed gevulde ontmoetingsruimte zorgden voor een passend decor om er- samen met de aanwezigen-  een gezellige meezingmiddag van te maken.
In een prachtig ingerichte horeca- ontmoetingsruimte werd een fantastische ambiance gecreëerd waardoor er spoedig een geweldige sfeer onder de bewoners heerste. Met een leuk gekozen repertoire wist het koor de aanwezigen al snel te bekoren om vele liedjes gezellig mee te zingen.
Op een vlotte wijze werden de liedjes door onze dirigent Leon aangekondigd waardoor de inhoud voor de toehoorders meteen ook duidelijk was. Meezingend of meedeinend gaven de bewoners er blijk van zin te hebben in deze middag.
Ondersteund door onze voortreffelijke accordeonisten Frans en Peter wist het koor het repertoire op een uitstekende wijze ten gehore te brengen en waardoor het zangniveau een extra impuls kreeg. Vóór de pauze werden prachtige liedjes gezongen die de aanwezigen ook zeer aanspraken. Menig liedje bracht dan ook zichtbaar de nodige ontroering teweeg.
Tijdens de pauze konden de koorleden genieten van een heerlijk drankje, aangevuld door een heerlijk hartig hapje. De koorleden lieten zich het aperitief en het hapje goed smaken en zijn daarvoor de gastvrouwen van Zorgcentrum Eemwijk dan ook dankbaar.
Hierna werd het tijd voor het tweede gedeelte van ons optreden. Opnieuw werd uit het repertoire een aantal gezellige liedjes gekozen die ook de bewoners wederom zeer aanspraken. Hier en daar werd een gezellig dansje gemaakt zodat dus ook het tweede gedeelte van ons optreden prettig werd ondersteund. Naast het feit dat Leon het koor weer met verve dirigeerde viel ook het enthousiaste spelen van de accordeonisten op. Op verzoek van Léon kregen beiden dan ook een welverdiend applaus. Ook aan gezellige momenten komt een einde dus om circa 16.00 uur kondigde Leon de drie laatste nummers aan die ook met overtuiging door de koorleden werden gezongen. Tijdens ons afscheidslied dankte Leon alle aanwezigen en sprak de hoop uit het volgend jaar opnieuw een optreden voor de bewoners van Rvo. Eemwijk te mogen verzorgen. Hierna nam het koor onder applaus van de aanwezigen afscheid en togen de koorleden tevreden huiswaarts.

                       Peter Trum.