Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo
gallery/logo

Grevelingen, 17 januari 2019

 

Zonder ons opperhoofd Leon aan het hoofd van de troepen betraden wij donderdagavond de Grevelingen. Gelukkig hebben we in Kitty een fantastische vervangster. Tot onze verbazing zat de zaal om 19.00 uur al bijna vol. Als dat maar geen teken was van de hooggespannen  verwachtingen van de bewoners! Gelukkig waren er veel leden van ons koor aanwezig.


Toen we om half acht  begonnen, kregen we al applaus voordat we een noot hadden gezongen! Leuk publiek! Dat bleek ook tijdens ons optreden want er werd enthousiast meegezongen en gedeind. Er was een meneer die tussen zes dames ingeklemd zat en door hen werd meegetrokken van links naar rechts, van rechts naar links. De sfeer zat er goed in. Er werd zelfs spontaan “we gaan nog niet naar huis” ingezet! En onze accordeonisten namen het over en zo zongen we samen met het publiek dat liedje! Prachtig!  Zoals in veel  verzorgingshuizen waren de dames hier ook sterk in de meerderheid. 
We volgden met Kitty ons vaste programma en het ging prima. Kitty kondigde de liedjes drie tegelijk  aan en bij ieder liedje gaf ze ons het nummer door. Ze reageerde ook leuk op de reacties uit de zaal. En ons gewiebel werd door haar met handgebaren in de hand gehouden!


In de pauze kregen we een lekker drankje en ons publiek ook. Daarna werd er nog enthousiaster meegezongen. Viva espana hebben we deze keer gezongen met onze waaiers in de hand. Bij ieder refrein werd er door de dames driftig mee gezwaaid. Er zijn geen gewonden gevallen, gelukkig!
Leon kwam rond negen uur nog even kijken. En hij zag ( en hoorde! ) dat het goed was!
Zoals gebruikelijk sloten we af met het slotlied, waarbij Leon nog de afscheidswoorden voor zijn rekening nam. 
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagd optreden. En hopelijk geldt dat ook voor de bewoners van de Grevelingen. Gelet op hun enthousiasme, ben ik daar niet zo bang voor!
Mareil Jansen

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/grevelingen2019 (640x360)