Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

HET JAZZFESTIVAL IN ‘S-HERTOGENBOSCH BLEEK EEN GEDUCHTE CONCURRENT TE HEBBEN AAN DE KORENDAG VAN ZANGGROEP   “KRAKENDE NOTEN” UIT VLIJMEN!

In Nieuwkuijk stond Tweede Pinksterdag in het teken van het levenslied. Samen met Smartlappenkoren “Warempel” uit Empel en  “Dèheurdevan-eiges” uit ‘s-Hertogenbosch verzorgde Zanggroep “Krakende Noten” uit Vlijmen een gezellige ‘meezingmiddag’. De koren bleken diverse supporters meegebracht te hebben, dus de sfeervolle zaal bij “De Ster” was zeer goed gevuld. Het organiserend koor Zanggroep “Krakende Noten” startte de middag met een leuk en gevarieerd programma. Onder de bezielende leiding van dirigente Kitty Adriaanse werden een aantal mooie en bekende liedjes ten gehore gebracht. En uiteraard nodigde het repertoire dan ook uit om gezellig mee te zingen. De aanwezige gasten konden onderwijl genieten van een lekker kopje koffie en gezellige praat! Uiteraard mocht dat laatste niet te luidruchtig plaats vinden, immers, de gasten kwamen primair om naar gezellige levensliederen te luisteren. Maar ja, neem het hen eens kwalijk als onderwijl toch de verhalen werden opgediept! Bij de vele aanwezigen kwam onmiskenbaar het jeugdsentiment boven drijven. Wie kende nu niet dat gezellige uitgaanscentrum “De Ster” uit Nieuwkuijk! Dus werden herinneringen massaal gedeeld.

 

Het optreden van Zanggroep “Krakende Noten” vloog voorbij. En...niks geen krakende noten, er werd bijzonder zuiver gezongen, dit onder de bezielende begeleiding van de muzikanten. Hierna trad smartlappen koor “Dèheurdevaneiges” aan. Ook dit koor uit ‘s-Hertogenbosch presen teerde een leuk en gevarieerd programma. Onder leiding van dirigent Léon Blank werd het repertoire op een vlotte wijze uitgevoerd waarbij niet vergeten mag worden dat Léon bij het dirigeren van het lied “De Clown” hieraan een extra toevoeging gaf met zijn vertolking van clown. De heren accordeonisten wisten met hun perfecte begeleiding de koorleden tot gewaardeerde hoogte te stuwen. En... hiervan was ook een en ander merkbaar in de gezellig aangeklede zaal: hier en daar gingen de beentjes spontaan van de vloer daar waar men elders weer heerlijk op de muziek mee deinde !. Op enig moment zag je zelfs twee dames op de dansvloer die elkaar een bloemetje aanboden, bijzonder leuk toch? Het eerste optreden van smartlappenkoor “Dèheurdevan eiges” werd afgesloten met het vlotte lied Rosa Munde.

 

Hierna was het de beurt aan smartlappenkoor “Warempel” uit Empel. Onder de kundige leiding van de dirigente werd een prachtig repertoire vertolkt. Begeleid door enkele goede muzikanten was het werkelijk een ‘lust voor het oor’ om naar de zang van dit geweldige koor te luisteren. De liederen “Westenwind” en “Wispering Hope” en na de pauze het werkelijk ontroerende lied “Geef de kinderen een wereld’ kwamen bij alle aanwezigen geweldig over en terecht kreeg het koor daarvoor een geweldig applaus. Het was ook leuk om te zien op welke wijze de dirigente haar koor tot grote hoogte wist te voeren, het organiserend koor heeft met dit koor werkelijk ‘haar doel getroffen!’ Gedurende de pauze vond een loterij plaats waaraan vele aanwezigen deelnamen. En...de prijzen waren ‘niet van de lucht’, menigeen mocht een leuke prijs in ontvangst nemen. De pauze werd verder benut om ook een lekker drankje te nuttigen want uiteraard moesten de kelen weer gesmeerd worden voor de tweede ronde!

Ook tijdens die tweede ronde werden weer prachtige nummers ten gehore gebracht en presteerden alle koren weer optimaal. Het was opnieuw een genoegen om naar de gezellige en somtijds ontroerende liederen te luisteren. Nadat de deelnemende koren hun tweede sessie erop hadden zitten kwam het overweldigende slotakkoord! In een goed lopende samenzang werd een fantastische gezellige en muzikale middag afgesloten met het eigen Brabantse lied “Het leven is goed in het Bra-bantse land”. Onder dankzegging aan het jubilerend koor “Krakende Noten” werd de feestelijke middag afgesloten met een spontaan en wel-gemeend ‘lang zullen zij leven’. Nadat menigeen nog een ‘afzakkertje’ had genuttigd toog iedereen voldaan en met een goed gevoel huiswaarts.

 

Peter Trum – secretaris SLK “Dèheurdevaneiges”