Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

Evenementen

gallery/logo
gallery/logo

18 september 2019 De Hooghe Clock, Den Bosch                                                                                            We zijn op half 2 aanwezig in de recreatiezaal van De Hooghe Clock. Het is de bedoeling dat we om een uur of 2 gaan optreden. Na een welverdiende vakantie hebben we weer zin om het andere mensen naar de zin te maken door nostalgische liedjes te zingen. We kijken onze ogen uit. De zaal zit behoorlijk vol. De mensen zitten er afwachtend bij alsof ze willen zeggen: “Nou kom maar op. Laat maar eens wat horen.”  

Eigenlijk zouden we dan moeten zeggen: “Stil maar, we gaan zo aan de slag. Wat? Dèheurdevaneiges!” Dat klinkt wat ‘onvriendelijk’ maar het klopt wel! Er zijn meezingbuukskes uitgedeeld. Ik hoorde dat de mensen aan zoiets gewend zijn, want er zijn vaker meezingmiddagen. Iedereen een boekje en vooruit, zingen maar! Maar vanmiddag wij!  We starten met ons ‘inzinglied’ Al mot ik kruipe naor de Sint Jan. Het loopt als van een leien dakje. Veel liedjes die het altijd goed doen  passeren de revue. Een aantal liedjes worden zelfs met enig gejuich ontvangen. Er wordt dan ook volop mee gezongen. Tussendoor wordt applaus gevraagd voor de 2 accordeonisten. Waar zouden we zijn, of hoe zou het klinken, zonder hen? Het publiek is het daarmee eens.

Na de pauze beginnen we met, voor ons het bijna traditionele Soerabaja. Ook weer herkenning!  Vanmiddag zingen we onder andere Walspotpourri, De clown, Tanze mit mir in den Morgen, Zeemansmedley. Het is lang geleden, maar we sluiten af met het Slotlied. We bedanken iedereen en wij worden bedankt. Het was een gezellige middag en we hoorden dat we het goed hadden gedaan. Het klonk voortreffelijk!


Bert Frencken