Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

WEER EEN GEZELLIG OPTREDEN IN WZC. DE TALING!

gallery/logo
gallery/logo

Vandaag, 5 september 2019 mochten wij de bewoners en de gasten weer verblijden met een gezellig en sfeervol optreden. In het goed gevulde Atrium, het gezellig aangeklede binnenhof van het woon-zorgcentrum, konden de aanwezigen volop genieten van een leuk repertoire levensliederen. Leon leidde de te zingen liedjes vooraf op een leuke wijze in waarna de koorleden, nu onder leiding van Agnes, enthousiast aan een gezellige zangmiddag begonnen.


Agnes wist, ondanks haar nog korte ervaring als dirigente, met de nodige flair te dirigeren. Wat bovenal opviel was het enthousiasme waarmede zij leiding gaf aan het koor. Ofschoon vele koorleden ontbraken wisten de aanwezige zangvrienden toch een redelijk tot goede zangprestatie te leveren: het gemis aan méér koorleden werd gecompenseerd door er vol tegenaan te gaan. Tijdens de pauze mocht ik vernemen dat het koor het nodige volume had en dat te horen deed mij goed.


Na een goed optreden vóór de pauze mochten wij genieten van een heerlijk drankje, ons aangeboden door de activiteitencommissie van het woon-zorg-centrum. De koorleden lieten zich dat goed smaken, gezeten op heerlijke fauteuils en een heerlijke bank konden zij even tot rust komen om daarna weer vol energie verder te gaan met het tweede gedeelte van het optreden.


Na de pauze werd gestart met het leuke lied ‘Soerabaja’ waarbij de dames Carin en Riet er met hun dansje extra glans aan gaven. Het repertoire na de pauze sprak vele koorleden aan, vol overgave werd menig mooi lied ten gehore gebracht waarbij ‘Sierra Madre’ niet onvermeld mag blijven. Wat was het heerlijk om onder de uitstekende begeleiding van Frans en Sjef een leuke middag aan de bewoners en hun gasten te kunnen bezorgen, het deed ook de koorleden en de accordeonisten zichtbaar goed. Chapeau Frans en Sjef, jullie spel was uitstekend, onze hartelijke dank hiervoor. 
Zonder de accordeonisten tekort te willen doen misten wij gevoelsmatig toch wel Peter Venrooy, er bleken, althans bij mij zelf , momenten dat hij in mijn gedachten was. Peter zal zeker in onze harten voortleven en wist daarom Sjef en Frans tot dit hoge accordeonspel te inspireren. Een fijne zangmiddag werd door Leon met een kort doch hartelijk woord afgesloten waarna de gastvrouw ons namens de aanwezigen bedankte voor een geslaagd optreden.
Peter Trum