Smartlappenkoor Dèheurdevaneiges
gallery/logo

SLK. ‘DÉHEURDEVANEIGES’ WERD IN ANTONIGAARDE IN CARNAVALSSFEER ONTVANGEN.


Zaterdag 8 februari 2020 mocht ons koor een zangmiddag verzorgen bij het gezellig ingerichte Wzc. Antoniegaarde. Na een kort welkomstwoord door de gastheer gaf Agnes het sein om ons openingslied in te zetten. Met het nodige elan werd dit lied dan ook ten gehore gebracht. De ontmoetingsruimte was in een feestelijke carnavalssfeer ingericht: leuke oeteldonkse vlaggetjes op de tafels en kleurrijke slingers tegen het plafond aangebracht. Menige aanwezige had ook een carnavalssjaal omgedaan, dit alles om de sfeer extra te onderstrepen. Leon gaf op zijn geheel eigen wijze informatie over het volgende lied dat gezongen ging worden waarna de koorleden, ofschoon met slechts 21 leden, toch op prima wijze het repertoire ten gehore brachten.

 

Zowel Agnes als Frans wisten de koorleden daarbij op aanstekelijke en goed uitgevoerde muzikale begeleiding tot een goede prestatie te bewegen! De spontane wijze waarop Agnes het koor dirigeerde vond ook zijn weerklank bij de aanwezigen, menigeen zong gezellig mee of maakte een spontaan dansje. Het koor werd uit de ontmoetingsruimte zelfs instrumentaal begeleid door één der aanwezigen. Deze gemoedelijke sfeer zorgde er tevens voor dat deze ertoe bijdroeg dat ‘n enkele aanwezige, ene Peter, onze dirigente aansprak op haar presentatie, een opmerking overigens die veel hilariteit veroorzaakte. Niettemin, Agnes ging onverstoorbaar door met het spontaan dirigeren van het koor waarbij achteraf bleek, dat de tijd vloog! Het vóór de pauze vertolkte repertoire bleek bij de aanwezigen in de smaak te zijn gevallen getuige het applaus dat het koor ten deel viel.

 

Tijdens de pauze konden de koorleden van een lekker hapje en drankje genieten. Na enigszins tot rust te zijn gekomen startte ons koor om 15.30 uur met het tweede gedeelte van het optreden. Het repertoire was zeer gevarieerd: gevoelige liedjes werden afgewisseld met wat vrolijker of ‘ondeugender’ liedjes, liedjes die de aanwezigen niettemin allemaal aanspreken. Na de pauze benadrukten de koorleden mede dat het optreden al enigszins in het teken van het aanstaande carnaval stond: met de gezellige oeteldonksjaals om hun hals gaven zij daarmee een extra impuls aan dit aanstaande feest. Naast het prachtige lied “Nie Kniezen, nie zure” werden ook de ‘knallers’ “De hendjes de lucht in” en “Ik kan mene mens nie veinde” gezongen, deze liedjes droegen er mede toe bij dat enkele koorleden een kleine polonaise hielden waarbij door menig bewoner gezellig werd meegedeind. Als de sfeer gezellig is, dan blijkt de tijd inderdaad te vliegen, reden waarom Leon de microfoon nam om de laatste twee nummers van ons optreden aan te kondigen. Alles bij elkaar genomen was het een werkelijk gezellige en geslaagde muzikale middag, daarom dank aan alle aanwezigen maar zeker ook aan alle koorleden voor hun enthousiaste zang, aan Leon voor zijn immer weer gezellige wijze waarop hij het repertoire toelicht en een dankwoord uitspreekt, aan Frans voor zijn voortreffelijke muzikale hoogstandje en aan Agnes voor de wijze waarop zij het publiek ‘mee wist te krijgen’ en het koor, ondanks haar nog geringe ervaring, naar behoren begeleidde. Daarom, ieder van ons, nogmaals complimenten voor jullie geweldige inzet. Als al onze volgende optredens dit jaar op deze wijze mogen verlopen dan kunnen wij er zeker van zijn op een geweldig zangjaar terug te mogen kijken! Als laatste dankt de gastheer het koor van de gezellige middag en eindigt zijn korte toespraakje met “tot volgend jaar” Hierna kunnen alle koorleden weer tevreden huiswaarts keren                                                                                                                        
Peter Trum.